Εκπαίδευση


Image

Εκπαίδευση ERPdrive για αύξηση της παραγωγικότητας μέσω εκπαίδευσης.

Τα συστήματα προγραμματισμού επιχειρηματικών πόρων έχουν μια απότομη καμπύλη εκμάθησης. Για να επωφεληθείτε πλήρως από τα ERP συστήματα και να εκμεταλευτείτε το πλήρες δυναμικό τους, το προσωπικό σας θα πρέπει να εξοικειωθεί και να μπορεί να εργαστεί άνετα με το νέο σύστημα ERP.

Το ERPdrive μειώνει τη δυσκολία στην υιοθέτηση του συστήματος ERP, λόγω του ότι παρέχονται υπηρεσίες εκπαίδευσης του προσωπικού, με ώθηση στην αποδοτικότερη λειτουργία.
Image
Image

Η ευέλικτη με βάση τους ρόλους εκπαίδευση ERP παρέχεται για να βοηθήσει την επιχείρησή σας να συνειδητοποιήσει τα πλήρη οφέλη του συστήματος ERP

Η εταιρεία σας είναι εξίσου αποτελεσματική και παραγωγική όπως και το προσωπικό σας. Το ERPdrive προσφέρει ταχύτατα τα πιο σύγχρονα χαρακτηριστικά και τεχνολογίες ώστε να είναι σε θέση να συνδυαστούν συμβάλλοντας σημαντικά στην οργάνωσή σας.

Οι υπηρεσίες ERPdrive προσαρμόζονται στο υπόβαθρο και τις απαιτήσεις των χρηστών. Οι χρήστες αποκτούν τη κατάλληλη τεχνογνωσία και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των λειτουργικών τους καθηκόντων με ευκολία στο σύστημα.

Γιατί να επιλέξετε τις υπηρεσίες μας

Λειτουργική εκπαίδευση με στρατηγική

Η λειτουργική εκπαίδευση του ERPdrive προσφέρει στους τελικούς χρήστες κάθε τμήματος της εταιρείας σας τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την κατάρτιση που χρειάζονται. Μπορούν στη συνέχεια να αξιοποιήσουν τα χαρακτηριστικά που είναι συσχετιζόμενα με το τμήμα τους, είτε πρόκειται για μάρκετινγκ, HR, IT ή άλλα.

Ευέλικτη εκπαίδευση

Η ευέλικτη εκπαίδευση μας, προσφέρει στην επιχείρηση σας προσαρμοσμένη κατάρτιση στις ομάδες σας, των οποίων οι ρόλοι επεκτείνονται σε πολλαπλάσιες λειτουργίες και τμήματα. Η ευέλικτη εκπαίδευση ERPdrive τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση σε λειτουργίες ERP και εργαλεία σε πολλαπλές ενότητες ώστε να μάθουν να τις χρησιμοποιούν άψογα.

Τεχνική εκπαίδευση

Το ERP της τεχνικής υποστήριξης προσφέρει τα οφέλη της γρήγορης επίλυσης ζητημάτων και μείωσης του κόστους. Η τεχνική κατάρτιση του ERPdrive παρέχει προηγμένη γνώση του συστήματος ERP για τεχνικούς χρήστες, όπως το τμήμα πληροφορικής, ώστε να είναι σε θέση να επιλύσουν τυχόν τεχνικά ζητήματα που μπορεί να αντιμετωπίσετε στο μέλλον.

Διαχείρηση εκπαίδευσης

Μετα την εκπαίδευση, θα μπορείτε να αναθέτετε ρόλους, ευθύνες και δικαιώματα χρήστη σε διαφορετικούς χρήστες ERP στην εταιρεία σας, ώστε να υπάρχουν καθαρές ροές εργασίας στον οργανισμό σας. Αυτή η εκπαίδευση σάς δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιείτε τα δικαιώματα Super user για να δημιουργείτε αποτελεσματικές και έξυπνες ροές εργασίας.

Εκπαίδευση διαχειριστών

Η κατάρτιση διαχείρισης παρέχει στους διαχειριστές του συστήματος ERP όλες τις σχετικές πληροφορίες που χρειάζονται για τη συντήρηση, τη χρήση και τη διαχείριση των διαδικασιών ERP. Αυτή η εκπαίδευση δίνει τη δυνατότητα στο προσωπικό πληροφορικής, να διασφαλίσει ότι το σύστημα ERP λειτουργεί στις βέλτιστες επιδόσεις του.

Εγχειρίδιο διεργασιών

Το εγχειρίδιο διεργασιών παρέχει μια πλήρη εικόνα του συστήματος ERP, μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια, η οποία μπορεί να σας χρειαστεί εάν υπάρξουν ζητήματα, συγκρούσεις, και σύγχυση σχετικά με τις διεργασίες. Το εγχειρίδιο διεργασιών βοηθά το προσωπικό σας να διατηρήσει τα ακριβή αρχεία διαδικασίας αποτελεσματικά.

Ζήστε την εμπειρία της επόμενης γενιάς με το σύστημα διαχείρισης επιχειρήσεων.


ΔΟΚΙΜΑΣΤΕ ΤΟ ΤΩΡΑ