Συνεργαστείτε, Συντονίστε και Μετατρέψτε κάθε έργο σε μια καινούρια νίκη.

Οργανώστε όλα τα έργα σας αποτελεσματικά. Επιτύχετε δημιουργώντας σωστές παραδόσεις, εφικτές προθεσμίες και ένα συνεργατικό περιβάλλον για το προσωπικό σας.
Image

Οργανώστε τους υπαλλήλους σας να εργάζονται ως ομάδα

Ολοκληρωμένος Σχεδιασμός, Διαχείριση και Εκτέλεση έργων με προσαρμοσμένες ροές εργασίας. Κατανομή του σύνθετου έργου σας σε εύκολα διαχειρίσιμα καθήκοντα και υποέργα, δώστε τους προτεραιότητες, κάντε ανάθεση αυτών και δημιουργία αποτελεσματικών σχεδίων λειτουργίας για την ολοκλήρωσή τους.
Image

Διαχείριση έργων στο Cloud

Εξασφαλίστε τον πλήρη έλεγχο των έργων σας. Σχεδιάστε το έργο, απεικονίστε τα πάντα και συνεργάστε με τις εσωτερικές ή κατανεμημένες ομάδες με ευκολία.

Εξυπνος τρόπος δημιουργίας και διαχείρισης έργων

Χρησιμοποιήστε τα πρότυπα έργων, τις ροές εργασίας, τους διαδραστικούς χάρτες και άλλα χαρακτηριστικά για τη διαχείριση έργων και βοηθήστε τις ομάδες σας να τις ολοκληρώσουν εγκαίρως, με κερδοφόρα αποτελέσματα.

Σύνθετη αναφορά έργου και Analytics

Αποκτήστε πλήρη γνώση της διαχείρισης έργων, της παραγωγικότητας και της απόδοσης των ομάδων σας σε πραγματικό χρόνο και βελτιώστε την επιχειρηματική στρατηγική σας.

Image

Μετατρέψτε το προσωπικό σας σε μια ομάδα υψηλής απόδοσης

Δώστε στην ομάδα σας όλα τα εργαλεία, τους πόρους και τις δυνατότητες που χρειάζονται για να υπερβούν τις προσδοκίες των πελατών σας.
 • Ακριβής και αποτελεσματικός σχεδιασμός των έργων

  Ορίστε σαφής στόχους. Εξάλειψτε την ασάφεια και τη σύγχυση. Ορίστε εργασίες σε πολλά άτομα και καθορίστε τα παραδοτέα έργα. Δημιουργήστε συσχετίσεις και εκτιμήστε με ακρίβεια το φόρτου εργασίας, το χρόνο και την πρόοδο στα έργα.

 • Πρότυπα έργων και ροές εργασίας

  Επιλέξτε από την πληθώρα προτύπων για έργα, εργασίες και ροές εργασίας για να τυποποιήσετε την προσέγγισή σας σε κάθε έργο, έτσι ώστε οι ομάδες σας να γνωρίζουν πάντα τι πρέπει να κάνουν.

 • Σαφείς υποχρεώσεις εργασιών και επικοινωνίων

  Δημιουργήστε εργασίες και υπο-εργασίες, δώστε περιγραφή και προτεραιότητες, κατανέμετε το χρόνο και τους πόρους, συμπληρώστε τις προσδοκίες με σχόλια, ορίστε υπενθυμίσεις και διασφαλίστε την αυστηρή τήρηση τους, ώστε το έργο να ολοκληρώνεται πάντα εντός της προθεσμίας.

 • Ιεραρχία, Ρόλοι και Ελεγχος

  Αναθέστε ρόλους στα μέλη της ομάδας, δημιουργήστε ιεραρχίες για έγκριση/παρατήρηση και διαχειριστείτε τα προηγμένα δικαιώματα έργου για να δημιουργήσετε μια ομαλή πλατφόρμα για να συνεργαστούν και να συνεισφέρουν οι εργαζόμενοι.

Παγκόσμιο εργαλείο συνεργασίας για όλες τις επιχειρήσεις

Οτιδήποτε χρειάζεται η ομάδα σας για να λειτουργήσει σαν μια καλή μηχανή που ξεπερνά τις προσδοκίες των πελατών με κάθε δυνατό τρόπο.
 • Διαχείριση και κοινή χρήση εγγράφων

  Μοιραστείτε πληροφορίες κρίσιμης σημασίας με τα μέλη της ομάδας του έργου και τους πελάτες σε διάφορες μορφές – αρχεία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, εικόνες, βίντεο και πολλά άλλα για γρήγορη λήψη αποφάσεων.

 • Διαδραστικά χρονοδιαγράμματα για εύκολη απεικόνιση

  Τα γραφήματα παρέχουν μια εικόνα για το πού βρίσκεται το έργο, τις επικείμενες προθεσμίες, τις εξαρτήσεις, τις προτεραιότητες εργασιών και πολλά άλλα για έναν πιο έξυπνο τρόπο για την ολοκλήρωση των έργων εγκαίρως.

 • Προσαρμόσημοι πίνακες εργαλείων για ανώτερη διαχείριση έργου

  Εξατομικεύστε τους πίνακες ελέγχου για να διαχειριστείτε εύκολα τις καθημερινές, εβδομαδιαίες, μηνιαίες εργασίες σας ανάλογα με τη σημασία τους. Αποκτήστε μια πλήρη εικόνα της υγείας και της κατάστασης του έργου για την εύκολη αναγνώριση των προβληματικών περιοχών και την επίλυσή τους πριν αυξηθούν.

 • Γρήγορες αποτυπώσεις, αναθεωρήσεις και εγκρίσεις

  Ενα απλοποιημένο σύστημα ιεραρχίας και επικοινωνίας που επιτρέπει στους project managers ή τους πελάτες να αποδείξουν τις παραδόσεις και το WIP για να προτείνουν αναθεωρήσεις, να παρέχουν ανατροφοδότηση και να τις εγκρίνουν γρήγορα και χωρίς κόπο.


Image

Image

Όλα τα εφόδια που χρειάζεστε για να είστε ο επικεφαλής της διαχείρισης του έργου.

Προσδιορίστε τους παράγοντες και τις στρατηγικές που εγγυώνται την επιτυχία του έργου σας και αναπαράγετε τις για συνεπή και προβλέψιμα αποτελέσματα.
 • Αναφορές υγείας του έργου σε πραγματικό χρόνο

  Μάθετε τα πάντα για τα έργα σας. Δείτε σε πραγματικό χρόνο τους χρόνους εργασίας, τις δαπάνες για εργασίες και έργα, παρακολουθείστε την παραγωγικότητα των εργαζομένων και πάρτε λεπτομερείς αναφορές δραστηριοτήτων και κατάστασης για όλα τα έργα.

 • Κάντε την επιτυχία σας πρόβλεψη

  Plan for the unexpected, distribute loads, achieve unprecedented efficiencies, predict costs, estimate ETAs, deliver outstanding service to customers, and boost revenues. Repeat.

 • Αναλύστε προσαρμοσμένες αναφορές για να αξιολογήσετε την απόδοση των εργαζομένων

  Generate one-click reports for different projects, employees, and events to gain insights into employee performance. Offer suitable advice, training, and support to give them a shot of productivity.

 • Τυποποίηση της ρωής εσόδων

  Give your organization the competitive advantage it needs to differentiate itself by systematizing and standardizing the project costs and revenue estimation using log time spent on projects, start to end times, billable and non-billable times, tags for time logs, and more.

…Including Incredible Features

 • Project Planning
 • Bug Tracking
 • Issue Management
 • Milestone Tracking
 • Percent-Complete Tracking
 • Prioritization
 • Client Portal
 • Kanban Board
 • Requirements Management
 • Resource Management
 • Status Tracking
 • Supports Agile
 • Supports Scrum
 • Task Management
 • Testing / QA Management
 • Time & Expense Tracking
 • Budget Management
 • Collaboration
 • Dashboard

Experience The Next Generation Business Management System.


TRY IT NOW